18.09. Lanser Kopf

Am 18.09.2020 wanderte ich von Innsbruck - Bretterkeller - Tantegert - Poltenweg - Vill - Lanser See - Lanser Moor - Lanser Kopf - Lanser Steig - Sticklesteig - Bretterkeller - heim 12 km (Handy Fotos)